เนื้อหาข่าวสาร (Post)

แสดงแบบ List: 2 คอลัมน์ ต่อจากด้านซ้าย (Offset=1)

ข่าวสาร (List+Excerpt: 1 คอลัมน์)

คลิปชนะเลิศหัวข้อ…“๑,๑๑๑ เสด็จฯ โรงเรียนตชด. (มุมมองผ่านห้องครัว)”

รร.ตชด.เชิญพิศลยบุตร ผู้ชนะเลิศการประกวดคลิปสั้น “๑,๑๑๑ เสด็จฯ โรงเรียนตชด. (มุมมองผ่านห้องครัว)”
Award winning short film 2023 the school lunch project : Through the kitchen window: produced by Border Patrol Police Sub-Division 43. Story telling reflects how HRH’s Program empowered a little girl. Now this little girl becomes the school principal who carries on HRH’s Program and expand the program from the school to community where she lives in for the better living of all locals.

ข่าวสาร (List: 1 คอลัมน์)

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.