หน้าแรก

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

logo-4

ร่วมบริจาคสมทบมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ

______________________________

ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย์

ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

172 - 0 - 24002 - 7

______________________________

เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้

มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศล

ลำดับที่ ๑๐๐๗ ตามประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๗๘๓) (ข้อมูลเพิ่มเติม..)

 

สแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคาร สามารถลดหย่อนภาษีได้ทันที

 

ติดต่อเรา

062-470-5611    ร.ต.อ.(ญ) วิภาวดี นกแก้ว


080-659-6195   ร.ต.อ.(ญ) ภัชชญา สนธิงาม


086-689-3006  ร.ต.อ.(ญ) ปิยวรรณ พันรังษี


096-359-4661  ร.ต.ท.(ญ) ดวงพร สกลวรารุ่งเรือง

 Email : Bppsfmail@gmail.com

ติดตามเราได้ที่

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.