หน้าแรก

รวมคลิปข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เสด็จฯ เยือนโรงเรียน ที่ทรงพระราชทานความช่วยเหลือในต่างประเทศ

1000RUN2020 (Virtual Run) เดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ

เส้นทางน้ำพระทัยสู่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
เปิดรับสมัคร 16 กรกฎาคม – 16 ตุลาคม 2563
กำหนด Virtual Run 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2563

สรุปรายงานการเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ

ติดต่อเรา
Phone
: 0927498905
Line: https://lin.ee/2wtcQFq
Email: 1000run2020@gmail.com

ประชาสัมพันธ์ มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

พระเครื่อง รุ่น “บรรจบพัน”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเริ่มงาน อ่านต่อ…

“โครงการบุหงารำไป ดอกไม้นมัสการ”

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.2563 (12.00-15.00 น.) ณ รร.ตชด.บ้านย่านซื่อ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ่านต่อ…

แกลเลอรี่ภาพ

การดำเนินงานโครงการตามพระราชดาริ จะมีครู ตชด. เป็นแกนนำในการถ่ายทอดความรู้ โดยให้ประชาชนในชุมชนมาร่วมในทุกๆ กิจกรรมของโรงเรียน ตชด. ทำให้เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆ กับการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

เส้นทางน้ำพระทัยสู่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ผลการประกวดคลิป
“เส้นทางน้ำพระทัยสู่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน”

– รางวัลชนะเลิศ รร.ตชด.ตะโกปิดทอง อ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี
– รอง ชนะเลิศ (1) รร.ตชด.ไปรษณีย์ไทย อ.โนนสะอาด จว.อุดรธานี
– รอง ชนะเลิศ (2) รร.ตชด.เฉลิมราษฎร์บำรุง อ.ด่านซ้าย จว.เลย

เอกสารผลการตัดสิน

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All rights reserved.