ข่าวสาร

เหรียญพระ รุ่น”พันร้อยสิบเอ็ด เสด็จฯ รร.ตชด.”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯทรงงานที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครบ ๑,๑๑๑ ครั้งในปี พ.ศ.๒๕๖๖ นี้

1 2
Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.