เหรียญพระ รุ่น”พันร้อยสิบเอ็ด เสด็จฯ รร.ตชด.”

 

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.