ประกาศผลคลิปหนังสั้น “1234 ได้ดีเพราะโรงเรียน ตชด.”

ประกาศ มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ฯ

เรื่อง ผลการประกวดคลิปหนังสั้น ประจำปี 2567

ตามที่มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชานแดน ฯ ได้จัดให้มีการประกวดคลิปหนังสั้นความยาวไม่เกิน 5 นาที ในหัวข้อเรื่อง “1234 ได้ดีเพราะโรงเรียน ตชด.”  ซึ่งมีหน่วยส่งผลงานเข้าประกวดรวม 18 โรงเรียน ตชด.ในพื้นที่จังหวัด กระบี่, ชุมพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช, เลย, สงขลา, สตูล และ สุราษฎร์ธานี

รางวัลชนะเลิศ

เงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท

เจ้าของผลงาน : รร.ตชด.บ้านควนสามัคคี จังหวัด ชุมพร

ชมผลงาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

เงินรางวัลจำนวน 12,000 บาท

เจ้าของผลงาน : รร.ตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุง จังหวัด ตรัง

ชมผลงาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

เงินรางวัลจำนวน 8,000 บาท

เจ้าของผลงาน : รร.ตชด.บ้านชายควน จังหวัด  สงขลา

ชมผลงาน

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.