ประกวดคลิปหนังสั้น (SHORT FLIM)

มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ

ขอเชิญชวนร่วมสนุกกับกิจกรรมการประกวดคลิปวีดีโอ ในหัวข้อเรื่อง “ ๑,๑๑๑ เสด็จฯ โรงเรียน ตชด. (มุมมองผ่านห้องครัว) ”

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๗ ปี การจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (๗ มกราคม ๒๕๖๖) มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ ได้จัดกิจกรรมการประกวดคลิปหนังสั้น สำหรับครู นักเรียน และศิษย์เก่า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในหัวข้อเรื่อง

" ๑,๑๑๑ เสด็จฯ โรงเรียน ตชด. (มุมมองผ่านห้องครัว) "

โดยมีเนื้อหาตามเอกสารแนบนี้...(คลิ๊ก)

ข้อกำหนดการส่งประกวด

1) ผู้ผลิตผลงานเป็น ครู/นักเรียน หรือศิษย์เก่า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

2) มีเนื้อหาที่สะท้อนบทความเรื่อง " ๑,๑๑๑ เสด็จฯ โรงเรียนตชด. (มุมมองผ่านห้องครัว) "(คลิ๊ก)

3) ความยาว 3-5 นาที รวมภาพ/ข้อความบทนำเรื่อง และภาพ/ข้อความบทปิดท้ายเรื่อง

4) ชิ้นงานที่ส่งเป็นคลิปวีดีโอ Full HD 1080P

5) ส่งผลงานได้ที่ Bppsfmail@gmail.com

6) ต้องไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลง และไม่เคยเผยแพร่หรือรับรางวัลใดๆ มาก่อน

ช่วงเวลาส่งผลงานประกวด :

วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2565

ประกาศผลวันที่ 26 มกราคม 2566

รางวัล :

รางวัลชนะเลิศ

รองฯ อันดับ 1

รองฯ อันดับ 2

เงินสดจำนวน 10,000 บาท

เงินสดจำนวน 5,000 บาท

เงินสดจำนวน 3,000 บาท

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.