โครงการวิ่งแลกไข่ (1 KM. 1 ฟอง)

โครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ "1 KM. 1 ฟอง"

บก.ตชด.ภาค 4

ระยะทางการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 1 กม. แลกไข่ 1 ฟอง

ห้วงวันที่ 1 - 31 มกราคม 2567

เชิญชวนออกมาเดินวิ่งเพื่อสุขภาพของตัวท่าน

ทุกระยะ 1 km. เราเปลี่ยนให้เป็นไข่ 1 ฟอง มอบแก่เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร

(วันนี้ทำระยะได้ 3 km. พรุ่งนี้จะมีนักเรียน รร.ตชด. ได้รับไข่ 3 ฟอง)

เดินที่ไหนวิ่งที่ไหนตามใจท่าน เพียงส่งผลทาง line มาที่มูลนิธิฯ

มูลนิธิฯ บันทึกผลแล้วโอนเงินค่าไข่ไปให้โรงเรียน

ผู้เดินวิ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เลย

ระยะทดลองโครงการ"

รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 200 คน

เริ่มรับสมัคร 1 - 20 ธันวาคม 2566

ระยะเวลาการร่วมเดินวิ่ง 1 - 31 มกราคม 2567

ดำเนินการผ่านทาง app.line

จากกิจกรรมเชิญชวนออกมาเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ทุกระยะ 1 km. เปลี่ยนให้เป็นไข่ 1 ฟอง เพื่อมอบแก่เด็กนักเรียนในถิ่น

ทุรกันดาร ได้มีการเริ่มโครงการเมื่อวันที่ 1 - 31 มกราคม 2567 ซึ่งปัจจุบันได้สิ้นสุดโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น โดยมีผล

สรุปของกิจกรรมเป็นดังนี้

หน่วยที่เข้าร่วม

1. ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4

2. กก.ตชด.41

3. กก.ตชด.42

4. กก.ตชด.43

5. กก.ตชด.44

รวมเป็นจำนวนทั้งหมด 4,299 กม.
จำนวนระยะทาง

739

358

708

1,563

931

ทั้งนี้ทางมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ ได้รวบรวมผลและโอนเงินค่าไข่ตามจำนวนรวมทั้งหมดให้แก่โรงเรียน

ในสังกัดมูลนิธิฯ ต่อไป

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.