โครงการติดตามศิษย์เก่ารร.ตชด. ผู้ได้รับทุนจากสถานกงสุลใหญ่ประชาชนจีนประจำเชียงใหม่

 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม – 4 เมษายน 2567 มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพระราชูปถัมภ์ ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จัดทำโครงการติดตามศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ผู้ได้รับทุนจากสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาการสอนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซี่ยเหมิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะมูลนิธิฯเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ แก่นักเรียนทุนของมูลนิธิฯทั้ง4คน คือ จ.ส.ต.หญิงอรพิณ จะหละ, ส.ต.อ.หญิงวิไลวรรณ สาบรรณกิจ, ส.ต.ท.สันติชัย อติพล, และน.ส.เบญจวรรณ เสนพงศ์ ผู้แทนศิษย์เก่านักเรียนทุนพระราชทานทั้ง 5 รุ่นซึ่งร่วมเดินทางไปด้วยให้คำแนะนำด้านการฝึกศึกษาและ การปฏิบัติตัว แก่นักเรียนทุนของมูลนิธิฯด้วย ปัจจุบันนร.ทุนทั้ง4คน สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม และการเรียนภาษาจีนได้ดีขึ้นมาก

คณะมูลนิธิฯและศิษย์เก่านักเรียนทุนพระราชทานฯยังได้เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยหัวเฉียว วิทยาเขตหัวเหวิน (นำโดยคุณYuan Yuan เลขาธิการพรรคประจำวิทยาเขต, คุณHuang Wumi ผู้อำนวยการดูแลฝ่ายนักเรียนต่างชาติ, คุณQiu Siyuan ผู้อำนวยการดูแลเรื่องการเรียนการสอน, คุณChai Hua อาจารย์ ผู้รับผิดชอบดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียนข้าราชการไทย,และคุณChen Qianrong ดูแลเรื่องการสมัครเรื่องเอกสารและวีซ่าของนักศึกษา โดย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณเถียน เย่ ผู้แทนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเป็นผู้แปลประจำคณะ ) เพื่อประสานงานโครงการระดับปริญญาตรีที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันให้ดำรงความต่อเนื่อง รวมทั้งขยายความร่วมมือให้นักเรียนที่จบจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเรียนรู้เทคโนโลยีด้านต่างๆของสาธารณรัฐประชาชนจีนในระดับอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มทักษะและโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคต

ทางวิทยาเขตยังเสนอความช่วยเหลือด้านการจัดระบบการเรียนการสอนภาษาจีน ช่วยเลือกหนังสือเรียนภาษาจีน สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโดยเริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1เป็นต้นไป รวมทั้งหารือเรื่องความเป็นไปได้ในการจัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนระยะเวลา 2-3 สัปดาห์สำหรับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อจุดประกายให้เด็กๆเกิดความสนใจในการเรียนภาษาจีน มูลนิธิฯตระหนักถึงความสำคัญของภาษาและวัฒนธรรมจีนในปัจจุบัน เนื่องจากนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของรัฐบาลจีนส่งผลให้ความต้องการบุคลากรด้านภาษาจีนเพิ่มขึ้นอย่างมาก มูลนิธิฯและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวพร้อมให้ความร่วมมือในโครงการต่างๆที่จะเกิดขึ้นร่วมกันในอนาคต

จากนั้นคณะได้เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆในวิทยาเขต เช่น
-ห้องแสดงแผนที่ขนาดใหญ่ ซึ่งแสดงตำแหน่งของศิษย์เก่าที่จบการศึกษาแล้วกลับไปสอนภาษาจีน ในประเทศของตนทั่วทุกมุมโลก

-ห้อง one stop service มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการด้านเอกสารบริการต่อวีซ่าให้นักศึกษาต่างชาติ

-ห้องเรียน, หอพักนักศึกษา, และโรงอาหาร เป็นต้น

และ วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา15.00น.ตามเวลาท้องถิ่นสาธารณรัฐประชาชนจีน คณะมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพระราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยศิษย์เก่านักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนักเรียนทุนข้าราชการไทยซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ร่วมกันจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ ห้องสมุดสิรินธร มหาวิทยาลัยหัวเฉียว วิทยาเขตหัวเหวิน โดยมีคุณโจว ลี่ ซี่ รองคณบดีเป็นผู้แทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้เกียรติมาร่วมงานด้วย

ภายในงานมีการถวายราชสดุดี กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และลงนามในสมุดลงนามถวายพระพร นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการวาดภาพสีน้ำโดยใช้ภู่กันแบบจีนคู่กับการเขียนบัตรถวายพระพร รวมทั้งจัดให้มีส่วนประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอาชีพซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริฯ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทุกโรงเรียนด้วย

ผู้ร่วมงานทุกท่านได้รับมอบของที่ระลึกเป็นเข็มกลัดรูปดอกม่วงเทพรัตน์ ดอกไม้ที่ได้รับพระราชทานนามจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดทำโดยมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพระราชูปถัมภ์ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขาในพระบรมราชานุเคราะห์

ในการเดินทางมาติดตามนักเรียนทุนและประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียว วิทยาเขตหัวเหวินครั้งนี้ ท่านเลขาธิการพรรคประจำวิทยาเขต และผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศประจำเทศมณฑลหยุนเซียว นครจางโจว จัดให้คณะเข้าเยี่ยมชมกิจการสถานีตำรวจและหน่วยปฏิบัติการพิเศษSWAT ประจำเทศมณฑลหยุนเซียว, ชมสวนโลควอต ซึ่งสำนักงานบริหารท้องถิ่นหยุนเซียว ส่งเสริมให้ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ, ชมบ้านดิน(ถู่โหลว)อายุ250ปี ในอำเภอจินเจียง เขตจางผู่, และสวนประติมากรรมหินเทียนฟู่

นอกจากนี้ คณะยังมีโอกาสชมบ้านพักและอาคารหอนิทรรศการประวัติท่านเฉิน เจีย เกิง( Mr. Tan Kah Kee) นักธุรกิจนานาชาติผู้ก่อตั้งโรงเรียนประถมจี๋เหม่ย, โรงเรียนมัธยมจี๋เหม่ย, ศูนย์การศึกษาความชำนาญเฉพาะด้านการประมง, การเดินเรือ, บริหารธุรกิจ, การเกษตร, ป่าไม้และด้านอื่นๆ รวมทั้งก่อตั้งสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาหลายแห่ง ในเซี่ยเหมินและจี๋เหม่ย ภายใต้แนวความคิดที่ว่า “การศึกษา คือ รากฐานของประเทศ การสนับสนุนการศึกษา คือ หน้าที่ของประชาชน”

การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เหล่านี้ เพื่อศึกษาวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนแนวความคิดทัศนคติในการปฏิบัติงาน และมุมมองด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการพัฒนาศักยภาพขององค์กร เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานด้านต่างๆเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรและองค์กรต่อไป

https://vt.tiktok.com/ZSFbnH11K/

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.