เชียงใหม่

รร.ตชด.เฮียงไทยธำรงค์
จำนวนนักเรียน 105 คน ชาย 58 คน หญิง 47 คน

จำนวนครู 8 คน

จำนวนห้องเรียน 7 ห้อง

รร.ตชด.อาโอยาม่า
จำนวนนักเรียน 128 คน ชาย 52 คน หญิง 76 คน

จำนวนครู 10 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

รร.ตชด.เบญจมะ 1
จำนวนนักเรียน 77 คน ชาย 43 คน หญิง 34 คน

จำนวนครู 7 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

รร.ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2
จำนวนนักเรียน 103 คน ชาย 60 คน หญิง 43 คน

จำนวนครู 9 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

รร.ตชด.ทุติยะโพธิอนุสรณ์
จำนวนนักเรียน 73 คน ชาย 42 คน หญิง 31 คน

จำนวนครู 9 คน

จำนวนห้องเรียน 7 ห้อง

รร.ตชด.บ้านแม่ลอง
จำนวนนักเรียน 110 คน ชาย 59 คน หญิง 51 คน

จำนวนครู 11 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

รร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ
จำนวนนักเรียน 234 คน ชาย 108 คน หญิง 126 คน

จำนวนครู 14 คน

จำนวนห้องเรียน 13 ห้อง

รร.ตชด.บ้านใหม่พัฒนาสันติ
จำนวนนักเรียน 50 คน ชาย 31 คน หญิง 19 คน

จำนวนครู 7 คน

จำนวนห้องเรียน 7 ห้อง

รร.ตชด.ไลออนส์มหาจักร 9
จำนวนนักเรียน 77 คน ชาย 38 คน หญิง 39 คน

จำนวนครู 10 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

รร.ตชด.บ้านหนองแขม
จำนวนนักเรียน 111 คน ชาย 59 คน หญิง 52 คน

จำนวนครู 10 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

รร.ตชด.รางวัลอินทิรา คานธี
จำนวนนักเรียน 84 คน ชาย 34 คน หญิง 50 คน

จำนวนครู 9 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

รร.ตชด.ท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ

จำนวนนักเรียน 103 คน ชาย 54 คน หญิง 49 คน

จำนวนครู 8 คน

จำนวนห้องเรียน 7 ห้อง

รร.ตชด.บางกอก เชฟ แชร์ริตี้
จำนวนนักเรียน 105 คน ชาย 59 คน หญิง 46 คน

จำนวนครู 11 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

รร.ตชด.บางกอก เชฟ แชร์ริตี้ บ้านแม่ขอ
จำนวนนักเรียน 89 คน ชาย 52 คน หญิง 37 คน

จำนวนครู 6 คน

จำนวนห้องเรียน 7 ห้อง

ศกร.ตชด.บ้านแม่มุใน (บริษัท ซี เค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)อุปถัมภ์)
จำนวนนักเรียน 47 คน ชาย 24 คน หญิง 23 คน

จำนวนครู 7 คน

จำนวนห้องเรียน 7 ห้อง

ศกร.ตชด.บ้านนามะอื้น
จำนวนนักเรียน 63 คน ชาย 30 คน หญิง 33 คน

จำนวนครู 8 คน

จำนวนห้องเรียน 7 ห้อง

ศกร.ตชด.สนั่น - เฉลิมเกตุ นภาศัพท์
จำนวนนักเรียน 59 คน ชาย 36 คน หญิง 23 คน

จำนวนครู 6 คน

จำนวนห้องเรียน 6 ห้อง

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.