เชียงราย

รร.ตชด.บ้านดอยล้าน
จำนวนนักเรียน 105 คน ชาย 44 คน หญิง 61 คน

จำนวนครู 9 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

รร.ตชด.อาชีวศึกษา เชียงราย-พะเยา
จำนวนนักเรียน 149 คน ชาย 83 คน หญิง 66 คน

จำนวนครู 11 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

รร.ตชด.ชนัตถ์ปิยะอุย
จำนวนนักเรียน 100 คน ชาย 54 คน หญิง 46 คน

จำนวนครู 9 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

รร.ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4
จำนวนนักเรียน 190 คน ชาย 93 คน หญิง 97 คน

จำนวนครู 14 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

รร.ตชด.บำรุงที่ 112
จำนวนนักเรียน 163 คน ชาย 87 คน หญิง 76 คน

จำนวนครู 12 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

รร.ตชด.เทคนิคดุสิต
จำนวนนักเรียน 101 คน ชาย 58 คน หญิง 43 คน

จำนวนครู 11 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

รร.ตชด.สังวาลย์วิท 8
จำนวนนักเรียน 141 คน ชาย 71 คน หญิง 70 คน

จำนวนครู 10 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

ศกร.ตชด.บ้านฟ้าไทยงาม
จำนวนนักเรียน 92 คน ชาย 55 คน หญิง 37 คน

จำนวนครู 13 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

ศกร.ตชด.บ้านห้วยกุ๊ก
จำนวนนักเรียน 74 คน ชาย 38 คน หญิง 36 คน

จำนวนครู 9 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

ศกร.ตชด.อินทรีอาสา (บ้านห้วยน้ำกืน)
จำนวนนักเรียน 51 คน ชาย 23 คน หญิง 28 คน

จำนวนครู 7 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

ศกร.ตชด.บ้านจะนู (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)
จำนวนนักเรียน 126 คน ชาย 65 คน หญิง 61 คน

จำนวนครู 9 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

รร.ตชด.ทอท.เฉลิมพระเกียรติฯ
จำนวนนักเรียน 147 คน ชาย 75 คน หญิง 72 คน

จำนวนครู 18 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.