อุตรดิตถ์

รร.ตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง
จำนวนนักเรียน 66 คน ชาย 38 คน หญิง 28 คน

จำนวนครู 9 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

รร.ตชด.ยอดโพธิ์ทอง 1
จำนวนนักเรียน 46 คน ชาย 26 คน หญิง 20 คน

จำนวนครู 10 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.