สุรินทร์

รร.ตชด.บ้านโคกแสลง
จำนวนนักเรียน 135 คน ชาย 73 คน หญิง 62 คน

จำนวนครู 11 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

รร.ตชด.บ้านซำปะโต
จำนวนนักเรียน 135 คน ชาย 76 คน หญิง 59 คน

จำนวนครู 11 คน

จำนวนห้องเรียน 7 ห้อง

รร.ตชด.พีระยานุเคราะห์ฯ 2
จำนวนนักเรียน 160 คน ชาย 85 คน หญิง 75 คน

จำนวนครู 9 คน

จำนวนห้องเรียน 7 ห้อง

รร.ตชด.บ้านรุน
จำนวนนักเรียน 147 คน ชาย 80 คน หญิง 67 คน

จำนวนครู 11 คน

จำนวนห้องเรียน 7 ห้อง

รร.ตชด.บ้านตาตุม
จำนวนนักเรียน 117 คน ชาย 68 คน หญิง 49 คน

จำนวนครู 11 คน

จำนวนห้องเรียน 7 ห้อง

รร.ตชด.บ้านตาแตรว
จำนวนนักเรียน 207 คน ชาย 102 คน หญิง 105 คน

จำนวนครู 13 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

รร.ตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์
จำนวนนักเรียน 238 คน ชาย 117 คน หญิง 121 คน

จำนวนครู 13 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.