สายรุ้งในดวงใจ

เพลง "สายรุ้งในดวงใจ"

เนื้อเพลงและคอร์ด

(Capo 3)

(ดนตรี)   C / Em / F G7 / C

  C                      Em                      F               G7           C

ดุจสายรุ้งที่ทอดงามข้ามขอบฟ้า   พาดผ่านฟ้าคือ พระเมตตาอันอบอุ่น

                                   G7           F                          G7

เสด็จฯ ที่ใดทรงมอบไว้  พระการุณ   ยิ้มง่ายงามอันอบอุ่น ละมุนใจ

C                       Em                  F             G7          C

กี่ภูเขา  กี่ดอยไกล  กี่สายน้ำ    ทรงง่ายงาม  ข้ามปัญหานั้นมาได้

C                         G7          F                     G7     C

กี่กันดาร  กี่ป่าเขา  ลำเนาไพร    เพื่อเด็กไทยในโรงเรียน ตชด.

C Em Am              Em                F     G7       C    C Em Am    Em             Dm7

* สี่ สิบ ปี     หนึ่งพันครั้ง    พระองค์ยัง   ไม่เคยท้อ    ติดตามงาน   กพด.  ไม่เคยท้อ

G7               C

เช่นชนก  พระราชบิดา

C                                    Em                F          G7             C             C

มีคำถามที่อยากถาม ทรงเหนื่อยไหม   เดินทางไกล แม้วัดได้ยังไกลกว่า    มอบรักไว้จาก-

                      G                    F             G7               C

พระเทพฯ ทรงพระกรุณา     สามรอบโลก ยังน้อยกว่า  ทรงดำเนิน

(ดนตรี)   C / Em / Am / Em / F / C Em / Dm G7 / C

   C                          Em               F        G7                    C

จากดวงใจของเด็กน้อยที่มุ่งหวัง   ขอพระองค์ทรงพลัง  ทรงพระเจริญ

    C                             G7               Dm7       G7        C

ขอรองบาท  ทุกก้าวย่างทรงดำเนิน    /ขออัญเชิญพระกรุณาสู่ดวงใจ (ซ้ำ)

Dm7            G7             C     Fm   Cmaj7

 ขออัญเชิญ  สายรุ้งงาม    สู่ดวงใจ

* * * * * * * * * *

ชาติชาย ผาสุข ประพันธ์คำร้อง,   พลวรรธก์  คินิมาน  ประพันธ์ทำนอง

พ.ต.อ.สถาพร  แก้วสนิท  ขับร้อง

 

 

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.