สระแก้ว

รร.ตชด.บ้านเขาสารภี
จำนวนนักเรียน 73 คน ชาย 42 คน หญิง 31 คน

จำนวนครู 14 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

รร.ตชด.บ้านทุ่งกบินทร์
จำนวนนักเรียน 113 คน ชาย 68 คน หญิง 45 คน

จำนวนครู 13 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

รร.ตชด.วังศรีทอง
จำนวนนักเรียน 149 คน ชาย 85 คน หญิง 64 คน

จำนวนครู 13 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

รร.ตชด.การบินไทย
จำนวนนักเรียน 147 คน ชาย 72 คน หญิง 75 คน

จำนวนครู 13 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

รร.ตชด.ประชารัฐบำรุง 1
จำนวนนักเรียน 146 คน ชาย 80 คน หญิง 66 คน

จำนวนครู 11 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

รร.ตชด.บ้านคลองตะเคียนชัย
จำนวนนักเรียน 137 คน ชาย 73 คน หญิง 64 คน

จำนวนครู 12 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

รร.ตชด.บ้านน้ำอ้อม
จำนวนนักเรียน 125 คน ชาย 70 คน หญิง 55 คน

จำนวนครู 13 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

รร.ตชด.พีระยานุเคราะห์ฯ 1
จำนวนนักเรียน 72 คน ชาย 47 คน หญิง 25 คน

จำนวนครู 13 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.