สงขลา

รร.ตชด.สื่อมวลชนกีฬา
จำนวนนักเรียน 187 คน ชาย 96 คน หญิง 91 คน

จำนวนครู 12 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

รร.ตชด.มหาราช 1
จำนวนนักเรียน 180 คน ชาย 94 คน หญิง 86 คน

จำนวนครู 16 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

รร.ตชด.เชิญ พิศลยบุตร
จำนวนนักเรียน 118 คน ชาย 61 คน หญิง 57 คน

จำนวนครู 15 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

รร.ตชด.บ้านสำนักเอาะ
จำนวนนักเรียน 301 คน ชาย 162 คน หญิง 139 คน

จำนวนครู 19 คน

จำนวนห้องเรียน 11 ห้อง

รร.ตชด.บ้านชายควน
จำนวนนักเรียน 171 คน ชาย 83 คน หญิง 88 คน

จำนวนครู 13 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

รร.ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ
จำนวนนักเรียน 105 คน ชาย 58 คน หญิง 47 คน

จำนวนครู 12 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

รร.ตชด.บ้านหาดทราย
จำนวนนักเรียน 169 คน ชาย 85 คน หญิง 84 คน

จำนวนครู 14 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

รร.ตชด.บ้านประกอบออก
จำนวนนักเรียน 185 คน ชาย 79 คน หญิง 106 คน

จำนวนครู 14 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

รร.ตชด.บ้านบาโรย
จำนวนนักเรียน 169 คน ชาย 83 คน หญิง 86 คน

จำนวนครู 14 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

รร.ตชด.พลเอกนวล-คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี
จำนวนนักเรียน 151 คน ชาย 81 คน หญิง 70 คน

จำนวนครู 13 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.