สกลนคร

รร.ตชด.ค็อกนิสไทยฯ
จำนวนนักเรียน 244 คน ชาย 113 คน หญิง 131 คน

จำนวนครู 17 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.