ราชบุรี

รร.ตชด.ตะโกปิดทอง
จำนวนนักเรียน 220 คน ชาย 119 คน หญิง 101 คน

จำนวนครู 10 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

รร.ตชด.บ้านถ้ำหิน
จำนวนนักเรียน 214 คน ชาย 119 คน หญิง 95 คน

จำนวนครู 12 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.