ยโสธร

รร.ตชด.บ้านศรีสวัสดิ์
จำนวนนักเรียน 61 คน ชาย 33 คน หญิง 28 คน

จำนวนครู 7 คน

จำนวนห้องเรียน 7 ห้อง

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.