มุกดาหาร

รร.ตชด.การท่าอากาศยานฯ
จำนวนนักเรียน 199 คน ชาย 105 คน หญิง 94 คน

จำนวนครู 16 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

ศกร.ตชด.ใต้ร่มพระบารมี (ธนาคารอาคารสงเคราะห์อุปถัมภ์)
จำนวนนักเรียน 105 คน ชาย 52 คน หญิง 53 คน

จำนวนครู 9 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.