มอบหนังสือนิทานชาดกสำหรับเด็ก

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำ ประเทศไทย โดย พณฯนาเกช ซิงห์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย ได้จัดพิมพ์หนังสือชุดนิทานชาดกสำหรับเด็ก ใน1ชุด ประกอบด้วยนิทานจำนวน5 เรื่อง คือ เรื่องราวช้าง, เรื่องสั้นลิง, เรื่องราวลิ่วล้อ, เรื่องล้ำค่าอัญมณี, และเรื่องเพื่อนแท้

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย ประจำประเทศไทยได้มอบหนังสือนิทานชาดกสำหรับเด็กจำนวน 162 ชุด ให้มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพระราชูปถัมภ์เพื่อแจกจ่ายให้ห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั้ง 81 โรงเรียน ในเขตภาคเหนือ

และเมื่อวันที่1 เมษายน 2566 ท่านกฤษณะ จัยตัญญา ท่านกงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ และ คุณรันยิต ซิงห์ อดีตประธานชมรมชาวอินเดียจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนมอบหนังสือ สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่33 โดยมี ว่าที่ พ.ต.อ.ผดุงเกียรติ ปัณฑรนนทกะ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่33 เป็นผู้รับมอบ

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.