พะเยา

รร.ตชด.เบ็ตตี้ดูเมน
จำนวนนักเรียน 104 คน ชาย 56 คน หญิง 48 คน

จำนวนครู 11 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

ศกร.ตชด.อินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม)
จำนวนนักเรียน 57 คน ชาย 34 คน หญิง 23 คน

จำนวนครู 7 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.