ปัตตานี

รร.ตชด.พีระยานุเคราะห์ฯ 4
จำนวนนักเรียน 93 คน ชาย 47 คน หญิง 46 คน

จำนวนครู 12 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.