ประกาศผลการประกวดคลิปหนังสั้น

มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ ขอประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอสั้น ความยาวไม่เกิน 5 นาที  ที่สร้างสรรค์น่าสนใจ ในหัวข้อ...“๑,๑๑๑ เสด็จฯ โรงเรียนตชด. (มุมมองผ่านห้องครัว)”  ชิงเงินรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร  โดยคณะกรรมการตัดสินการประกวด ขอประกาศผลผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ

เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

เจ้าของผลงาน : รร.ตชด.เชิญพิศลยบุตร

ชมผลงาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

เจ้าของผลงาน : รร.ตชด.มหาราช ๑

ชมผลงาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (2 รางวัล)

เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

เจ้าของผลงาน : รร.ตชด.สันตินิมิตร

ชมผลงาน

เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

เจ้าของผลงาน : รร.ตชด.บ้านห้วยเหมือง

ชมผลงาน

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.