น่าน

รร.ตชด.พีระยานุเคราะห์ฯ 3
จำนวนนักเรียน 56 คน ชาย 28 คน หญิง 28 คน

จำนวนครู 8 คน

จำนวนห้องเรียน 7 ห้อง

รร.ตชด.เฉลิมฉลอง 100 ปีฯ
จำนวนนักเรียน 74 คน ชาย 38 คน หญิง 36 คน

จำนวนครู 6 คน

จำนวนห้องเรียน 7 ห้อง

ศกร.ตชด.บ้านห้วยลู่
จำนวนนักเรียน 28 คน ชาย 14 คน หญิง 14 คน

จำนวนครู 7 คน

จำนวนห้องเรียน 7 ห้อง

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.