นารีรัตนา

เพลง "นารีรัตนา"

เนื้อเพลงและคอร์ด

(Capo 2)    C           A7       Dm     C            F    G7    C

แก้วที่ควรค่าการสดุดี     คือหนึ่งนารี  ผู้เป็นที่รัก

(ดนตรี)    C / G7 / F / C Em / C / G7 / Dm G7 / C

C                                 Em                      Am                                      Gm C7

พ่อเคยบอกไว้ จะทำเรื่องใดให้เสร็จดังฝัน  เส้นทางเหล่านั้นไม่เคยลาดโรยด้วยกลีบดอกไม้

F                              C      Em       Am       Dm          D7                    G7

แต่แก้วดวงหนึ่งช่างงาม  ยังมุ่งเดินตามรอยเท้าพ่อไป   ด้วยพลังที่ล้นดวงใจอันเปี่ยมศรัทธา

C                                      Em                  Am                                 Gm C7

มือจับปากกา สมุดทุกหน้าพากเพียรสร้างสรรค์   อุดมการณ์นั้น ยังคงยึดมั่น ไม่หวั่นปัญหา

F                              C    Em    Am           Dm                 G7            C

ป่าเขาลำเนาห่างไกล   ความรักรินไปด้วยใจเมตตา  เพื่อแผ่นดินที่กำเนิดมาร่มเย็น สืบไป

C7        F  G7                                  C  Em Am        A7                      Dm D7     G7

* นารีรัตนา    แก้วใจประชาคุณค่าส่องใส       แก้วงามสะท้อนแสงทองส่องใจ    สว่างไสว

   C  C7         F  G7                                  C Em Am                  Dm

ด้วยหัวใจเพื่อแผ่นดินนี้     นารีรัตนา ­  ผู้ยอมเหนื่อยล้าด้วยแรงที่มี         แก้วที่ควรค่าการสดุดี

C             F           C

คือหนึ่งนารี  ผู้เป็นที่รัก

 

(ดนตรี)    C / Em / Am / Gm C7 / F / C Em / Am / Dm G7 / C C7  *

 

C              A7               Dm  D7        F       G7     C

ปวงไทยน้อมใจถวายศรัทธา        ราชสุดา   ผู้เป็นที่รัก

 

(ดนตรี)   C / G7 / Dm G7 / C

 

* * * * * * * * * * *

ต้นฉบับ สุทธิพงษ์  สมบัติจินดา ประพันธ์เนื้อร้อง,   เดชาณัฏฐ์  สุขทรามร  ประพันธ์ทำนอง
ปาน ธนพร  แวกประยูร  ขับร้อง

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.