ตรัง

รร.ตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุง
จำนวนนักเรียน 111 คน ชาย 59 คน หญิง 52 คน

จำนวนครู 11 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

รร.ตชด.บ้านหินจอก
จำนวนนักเรียน 92 คน ชาย 35 คน หญิง 57 คน

จำนวนครู 9 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.