ด้วยรักและภักดี

เพลง "ด้วยรักและภักดี"

เนื้อเพลงและคอร์ด

(Capo 3)  (ดนตรี)  C / Am / Dm / G7 / C

C            Am                Dm                           G7

เราคือคนไทย   มิใช่คนป่า       เราดูด้อยค่า   เพราะไม่ได้เล่าเรียน

    C                    Am              Dm  G7                        C

เหมือนคนหลงทาง     ในยามคืนค่ำ   จิตใจชุ่มฉ่ำ       เมื่อได้เห็นแสงเทียน

C               Am                 C              Am      Dm      G7     C    C7

สมเด็จย่า   ทรงให้แสง   แห่งความรู้   ทรงอุปถัมภ์   ค้ำชูเหมือนอรุณฉาย

F                              Dm  Am             Dm G7                 C

โรงเรียน   ตชด.เพาะบ่มเด็กไทย      ก่อเกิดประกาย     ยิ่งกว่าแสงเทียน

C              Am                C                      Am

เมื่อพระเสด็จฯ    สู่ยังชั้นฟ้า    เราหลั่งน้ำตา   ด้วยแสนอาลัย

    F                     C Em Am                 Dm G7

โอ้ต่อแต่นี้    จะเป็นฉันท์ใด         หวั่นหวาดดวงใจ      เหมือนลมพัดดับเทียน

(ดนตรี)  C / Am / Dm / G7 / C

C                               Am              F               Am                      Dm   C7

สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ  ทรงสืบสาน    ทรงบันดาล   โครงการเกิดคุณหลากหลาย

F              Am          Dm                       Dm G7                C Em Am

ความหวัง   ฉายดัง  อาทิตย์อุทัย   / พวกเราพร้อมใจ     ถวายรักและภักดี (ซ้ำ)

Dm G7                     C  Ab  C

พวกเราพร้อมใจ       ถวายรักและภักดี

* * * * * * * * * *

สิรินรี  แขวงโสภา  ประพันธ์คำร้อง/ทำนอง

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.