ชุมพร

รร.ตชด.สันตินิมิตร
จำนวนนักเรียน 183 คน ชาย 97 คน หญิง 86 คน

จำนวนครู 14 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

รร.ตชด.สิริราษฎร์
จำนวนนักเรียน 188 คน ชาย 94 คน หญิง 94 คน

จำนวนครู 13 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

รร.ตชด.บ้านห้วยเหมือง
จำนวนนักเรียน 206 คน ชาย 111 คน หญิง 95 คน

จำนวนครู 14 คน

จำนวนห้องเรียน 10 ห้อง

รร.ตชด.บ้านพันวาล
จำนวนนักเรียน 158 คน ชาย 87 คน หญิง 71 คน

จำนวนครู 13 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

รร.ตชด.บ้านสวนเพชร
จำนวนนักเรียน 122 คน ชาย 64 คน หญิง 58 คน

จำนวนครู 12 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

รร.ตชด.บ้านควนสามัคคี
จำนวนนักเรียน 43 คน ชาย 26 คน หญิง 17 คน

จำนวนครู 10 คน

จำนวนห้องเรียน 7 ห้อง

รร.ตชด.บ้านตะแบกงาม (ตันตระเธียรอุปถัมภ์)
จำนวนนักเรียน 87 คน ชาย 46 คน หญิง 41 คน

จำนวนครู 13 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.