ฉะเชิงเทรา

รร.ตชด.บ้านนายาว
จำนวนนักเรียน 477 คน ชาย 222 คน หญิง 255 คน

จำนวนครู 25 คน

จำนวนห้องเรียน 23 ห้อง

รร.ตชด.บ้านนาอิสาน
จำนวนนักเรียน 95 คน ชาย 47 คน หญิง 48 คน

จำนวนครู 11 คน

จำนวนห้องเรียน 7 ห้อง

รร.มัธยมพระราชทานนายาว
จำนวนนักเรียน 703 คน ชาย 308 คน หญิง 395 คน

จำนวนครู 35 คน

จำนวนห้องเรียน 20 ห้อง

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.