กาญจนบุรี

รร.ตชด.สหธนาคารกรุงเทพ
จำนวนนักเรียน 254 คน ชาย 160 คน หญิง 94 คน

จำนวนครู 11 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

รร.ตชด.สุนทรเวช
จำนวนนักเรียน 220 คน ชาย 108 คน หญิง 112 คน

จำนวนครู 9 คน

จำนวนห้องเรียน 7 ห้อง

รร.ตชด.มิตรมวลชน 2
จำนวนนักเรียน 86 คน ชาย 43 คน หญิง 43 คน

จำนวนครู 10 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

รร.ตชด.วิจิตรวิทยาคาร
จำนวนนักเรียน 83 คน ชาย 40 คน หญิง 43 คน

จำนวนครู 7 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

รร.ตชด.บ้านแม่น้ำน้อย
จำนวนนักเรียน 65 คน ชาย 38 คน หญิง 27 คน

จำนวนครู 10 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

รร.ตชด.เฮงเค็ลไทย
จำนวนนักเรียน 210 คน ชาย 110 คน หญิง 100 คน

จำนวนครู 10 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

รร.ตชด.บ้านต้นมะม่วง
จำนวนนักเรียน 88 คน ชาย 37 คน หญิง 51 คน

จำนวนครู 11 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

รร.ตชด.บ้านเรดาร์
จำนวนนักเรียน 270 คน ชาย 138 คน หญิง 132 คน

จำนวนครู 14 คน

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

รร.ตชด.บ้านทิไล่ป้า
จำนวนนักเรียน 172 คน ชาย 96 คน หญิง 76 คน

จำนวนครู 9 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

รร.ตชด.บ้านปิล็อกคี่
จำนวนนักเรียน 248 คน ชาย 117 คน หญิง 131 คน

จำนวนครู 11 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

รร.ตชด.วัดสุธาสินี
จำนวนนักเรียน 84 คน ชาย 57 คน หญิง 27 คน

จำนวนครู 10 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

ศกร.ตชด.หลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล
จำนวนนักเรียน 82 คน ชาย 44 คน หญิง 38 คน

จำนวนครู 9 คน

จำนวนห้องเรียน 7 ห้อง

ศกร.ตชด.ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค
จำนวนนักเรียน 142 คน ชาย 78 คน หญิง 64 คน

จำนวนครู 8 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

ศกร.ตชด.บ้านไกรเกรียง
จำนวนนักเรียน 63 คน ชาย 40 คน หญิง 23 คน

จำนวนครู 8 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.