กระบี่

ศกร.ตชด.บ้านแผ่นดินเสมอ
จำนวนนักเรียน 69 คน ชาย 34 คน หญิง 35 คน

จำนวนครู 10 คน

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.