ชิ้นส่วนต่างๆ

โครงการตามพระราชดำริ

การพัฒนาเด็กและเยาวชน

ทุนการศึกษาพระราชทาน

การส่งเสริมอาชีพประชาชน

เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

สร้างป่า สร้างรายได้

การพัฒนาพื้นที่เฉพาะ

ความร่วมมือกับต่างประเทศ

หน่วยแพทย์พระราชทาน

รวมคลิปข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เสด็จฯ เยือนโรงเรียน ที่ทรงพระราชทานความช่วยเหลือในต่างประเทศ

1000RUN2020 (Virtual Run) เดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ

เส้นทางน้ำพระทัยสู่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
เปิดรับสมัคร 16 กรกฎาคม – 16 ตุลาคม 2563
กำหนด Virtual Run 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2563

สรุปรายงานการเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ

แกลเลอรี่ภาพ

การดำเนินงานโครงการตามพระราชดาริ จะมีครู ตชด. เป็นแกนนำในการถ่ายทอดความรู้ โดยให้ประชาชนในชุมชนมาร่วมในทุกๆ กิจกรรมของโรงเรียน ตชด. ทำให้เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆ กับการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

เส้นทางน้ำพระทัยสู่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ผลการประกวดคลิป
“เส้นทางน้ำพระทัยสู่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน”

– รางวัลชนะเลิศ รร.ตชด.ตะโกปิดทอง อ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี
– รอง ชนะเลิศ (1) รร.ตชด.ไปรษณีย์ไทย อ.โนนสะอาด จว.อุดรธานี
– รอง ชนะเลิศ (2) รร.ตชด.เฉลิมราษฎร์บำรุง อ.ด่านซ้าย จว.เลย

เอกสารผลการตัดสิน

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetur adipis cing elit. In iaculis eros ex, quis pellent esque enim elemen tum vel. Etiam mo llis at nisl eu fermentum.

ด้วยเทคโนโลยีระดับโลก

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetur adipis cing elit. In iaculis eros ex, quis pellent esque enim elemen tum vel. Etiam mo llis at nisl eu fermentum.

เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetur adipis cing elit. In iaculis eros ex, quis pellent esque enim elemen tum vel. Etiam mo llis at nisl eu fermentum.
นวัตกรรม
Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.
นวัตกรรม
Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.
นวัตกรรม
Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.
นวัตกรรม
Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.
Copyright © 2020. มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.